Privacy Policy

 

Marjolein Nijstad voedingsconsulent respecteert je privacy. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrek voor zover dat strikt noodzakelijk is in het kader van het laten functioneren van je afgenomen diensten.

Bedrijfsgegevens
Marjolein Nijstad voedingsconsulent
Westerwal 22
9408 MS Assen
E-Mail: info@marjoleinnijstad.nl

Welke gegevens worden verzameld?
Bij het plaatsen van een bestelling, vragen we om deze gegevens:
– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– KvK nummer (indien bedrijf)
– BTW-nummer (indien bedrijf)
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Banknaam en IBAN nummer (indien wordt afgerekend middels automatische incasso)

Daarnaast worden de volgende gegevens bewaard:
– Aankoopgeschiedenis
– Logingegevens

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Om de bestelling mogelijk te maken en je op de hoogte te houden van de status van je bestelling.
Om je op de hoogte te houden van je producten, waaronder de (eventuele) verlenging en het beëindigen daarvan.
Bankgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van automatische incasso’s, indien dit van toepassing is.
Je e-mailadres wordt gebruikt voor periodieke nieuwsbrieven. Via nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van nieuwe recepten, lifestyle-artikelen, nieuwe producten en/of diensten of wijzigingen op de huidige producten en/of diensten, diverse acties, aanpassingen in de algemene voorwaarden, ander nieuws en aanverwante zaken die voor jou van belang en/of interessant kunnen zijn.
Nieuwsbrieven zullen niet vaker dan 1 keer per week worden verzonden
Je telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt voor vooraf afgesproken communicatie en/of indien communicatie per e-mail niet wenselijk of mogelijk is.
Je aankoopgeschiedenis wordt bewaard ten behoeve van wettelijke administratieve verplichtingen en voor je eigen inzage in de bestelhistorie.
Logingegevens worden vastgelegd om je toegang te kunnen geven tot je eigen inlog-pagina en aangekochte producten/diensten.
IP-adres wordt gebruikt om eventuele BTW- en identiteitsfraude te kunnen opsporen.

Inzage en aanpassing van gegevens
Op de inlog-pagina op de website van Marjolein Nijstad voedingsconsulent kun je op elk moment bekijken welke persoonsgegevens aan je account gekoppeld zijn en deze meteen bewerken als ze onjuist zijn. Het is ook mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@marjoleinnijstad.nl.
Onderaan de nieuwsbrief kun je je eventueel afmelden voor nieuwsbrieven. Je wordt dan echter niet langer op de hoogte gehouden van de informatie waarvoor deze nieuwsbrieven worden gebruikt.
Ben je geen klant meer van Marjolein Nijstad voedingsconsulent en wil je dat je gegevens niet alleen gearchiveerd worden maar ook geanonimiseerd, in het kader van het recht om ‘vergeten’ te worden? Stuur een e-mail naar info@marjoleinnijstadt.nl en het wordt binnen 48 uur voor je in orde gemaakt. Je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden dan verwijderd uit ons systeem.
Persoonsgegevens in facturen en bestellingen worden verwijderd mits er geen wettelijke bewaartermijn meer op rust.
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren en/of je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief.

Derden
Marjolein Nijstad voedingsconsulent zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van je bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en (eventuele) medewerkers van Marjolein Nijstad voedingsconsulent hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies
‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. Marjolein Nijstad voedingsconsulent gebruikt cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan de website en je persoonlijke inlog-pagina. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren.
Daarnaast worden cookies gebruikt om je sessie in de bestelprocedure bij te houden, zodat alleen jij toegang hebt tot je eigen account.
Het is uiteraard mogelijk om je browser zodanig in te stellen dat je geen cookies meer accepteert. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen op jouw persoonlijke inlog-pagina of bestellingen te plaatsen.
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Klacht indienen
Je kunt bij ons een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@marjoleinnijstad.nl. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van privacy beleid
Marjolein Nijstad voedingsconsulent behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Marjolein Nijstad voedingsconsulent of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacy beleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacy beleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.