Privacy en Cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Marjolein Nijstad Ondernemerscoach

Bedrijfsgegevens:
Marjolein Nijstad
Westerwal 22
9408 MS Assen

Website: www.marjoleinnijstad.nl
Telefoon: 0615526867
E-mail: info@marjoleinnijstad.nl
KvK: 67899625
BTW-id: NL003266038B77

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op mijn website en voor een goede werking van mijn website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik hier van.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. In deze verklaring zal ik eerst uitleggen wat cookies zijn en daarna ingaan op welke cookies we gebruiken en waarom.

Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. Wanneer je de volgende keer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie worden teruggestuurd naar deze website. Zo kunnen bijvoorbeeld inloggegevens worden aangevuld.

Google Analytics

Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social media kanalen gebruiken codes, waarmee ze via hun site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door ons gebruikte social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Je krijgt van mij alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief gebruik ik Mailchimp en MailerLite. Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief worden ook hiervoor cookies gebruikt en zijn jouw gegevens bij hen bekend. Meer informatie over de cookies en de privacy statement van Mailchimp en MailerLite kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Dit doe je via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van mijn website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is voor ons niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid, wat online vindbaar is.

Social Media

Ik maak gebruik van verschillende social media, namelijk: Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest. Om het voor de klant zo makkelijk mogelijk te maken, maak ik gebruik van buttons, links, en/of contactformulieren. Ook deze social media kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social media kanalen worden geraadpleegd.

Privacy algemeen

Ik verzamel en verwerk geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt. Het bezoek aan de website is daardoor anoniem.

Verzamelde informatie

Ik maak gebruik van Google Analytics. Daarnaast kun je door middel van contactformulieren persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze gegevens sla ik op. Wanneer je klant wordt bij mij worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer genoteerd en gecontroleerd worden.

Ik sla de volgende gegevens op:
–  Naam, bedrijfsnaam en/of contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KvK-nummer
– BTW-id

Doelen wettelijke verplichtingen

Ik verwerk de gegevens voor de volgende doelen:
– Afhandeling van de betaling
– Verzenden van nieuwsbrief
– Bellen of mailen voor totstandkoming en/of naleving van de overeenkomst
– Informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
– Goederen en diensten bij je af te leveren
–  Het kunnen toezenden van documentatie.
– Het beantwoorden van vragen.

Wettelijk verplicht:
– Naam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens

Nodig voor uitvoeren van de overeenkomst:
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Verslag omtrent de voortgang tijdens het (coachings)programma

Toestemming:
– E-mailadres (voor verzenden van een nieuwsbrief)

Delen met anderen

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van gegevens

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:
– Je bedrijfsgegevens bewaar ik, na afronding van de opdracht, 3 maanden nadat de factuur is voldaan.
– Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens verwijderd.

Inzage

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ik heb echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social media kanalen. Wanneer je gebruikt wilt maken van jouw inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via info@marjoleinnijstad.nl.

Beveiliging van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjoleinnijstad.nl.

Klacht

Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.